Πρόγραμμα

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019
Αίθουσα Olympia III - IV
08.30 - 09.00 Εγγραφές
09.00 – 09.45 Francesco Garino - "Θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες στην πρώιμη οδοντοφυΐα: μια ψηφιακή προσέγγιση"
09.45 – 11.00 Pablo Echarri - "Κλινική αντιμετώπιση της ανωμαλίας σύγκλεισης με διάφανους νάρθηκες"
11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ – Επίσκεψη την έκθεση
11.30-12.15 Tommaso Castroflorio - ""Ορθοδοντικοί νάρθηκες σε ασθενείς που βρίσκονται στην ανάπτυξη: μπορούμε να επηρεάσουμε την αύξηση της κάτω γνάθου;"
12.15-13.00 Vincenzo D’ Anto – "Θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες: φαντασία εναντίον πραγματικότητας στην απαρχή της ορθοδοντικής αυτοκαταστροφής" μέρος 1
13.00-13.30 Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί
13.30-14.30 Γεύμα

 14.30-15.00

Vincenzo D’ Anto – "Θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες: φαντασία εναντίον πραγματικότητας στην απαρχή της ορθοδοντικής αυτοκαταστροφής" μέρος 2

 15.00-16.00

Luca Lombardο - "Υβριδική θεραπεία ναρθήκων F22 βασισμένη σε τεκμήρια"
16.00-16.45 Χριστόδουλος Λάσπος - "Όταν αποτύχεις να σχεδιάζεις… σχεδιάζεις να αποτύχεις"
16.45-17.05 Ανδρέας Καραμούζος - "Επιστημονική τεκμηρίωση & ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας της θεραπείας με διαφανείς νάρθηκες"
17.05-17.25 Ματίνα Ματούλα - "Περιπλεγμένες περιπτώσεις θεραπευμένες με μινι μικροεμφυτεύματα"
Αίθουσα Olympia II

 

09.00-11.00

 

 

Eric Wu
- "Διασπαστική τεχνολογία: διαφανείς νάρθηκες που δημιουργούνται στο χώρο του ιατρείου"

 

 

11.30-13.00

 

 

Akim Benattia
- "Σχεδιασμός και παραγωγή ναρθήκων ευθυγράμμισης στο ορθοδοντικό ιατρείο με τη βοήθεια του λογισμικού Onyxceph"

 

 

14.30-15.30

 

Akim Benattia
- "Σχεδιασμός και παραγωγή ναρθήκων ευθυγράμμισης στο ορθοδοντικό ιατρείο με τη βοήθεια του λογισμικού Onyxceph"

 

 

15.30-16.30

 

Κων/νος Αντωνίου - Γιώργος Αντωνόπουλος
- "3D εκτυπωτές στη σύγχρονη ψηφιακή ορθοδοντική τεχνολογία και πρακτική"
   
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019
Αίθουσα Olympia III - IV
09.00-10.40 Santiago Isaza Penco – Stefano Negrini - "Μπροστά στην ακμή της καινοτομίας: Διάφανοι νάρθηκες Arc Angel
10.40-11.00 Ιωσήφ Σηφακάκης - "Νάρθηκες Invisalign ή γλωσσικοί μηχανισμοί: τι είναι λιγότερο ενοχλητικό για τους ασθενείς;"
11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ – Επίσκεψη την έκθεση
11.30-12.30 Ilya Lipkin - "Τρισδιάστατη ορθοδοντική: Επιλύοντας σύνθετα ορθοδοντικά περιστατικά χρησιμοποιώντας τις τελευταίες καινοτόμες λύσεις"
12.30-13.30 Rafi Romano – "Αντιμετώπιση σύνθετων περιπτώσεων με διαφανείς νάρθηκες ενσωματώνοντας τη βοήθεια συσκευών επιτάχυνσης"
13.30-14.15 Γεύμα

 

14.15-15.00
Tommaso Castroflorio - "Ορθοδοντική θεραπεία ανωμαλίας σύγκλεισης II τάξης σε ενήλικες ασθενείς: γίνεται με διαφανείς νάρθηκες;"

 

15.00-15.45
Francesco Garino - "Υβριδική θεραπεία με νάρθηκες σε περιπτώσεις ΙΙ τάξης: πως να γίνετε πιο αποτελεσματικοί"
15.45–16.05 Eric Wu - "Διασπαστική τεχνολογία: διαφανείς νάρθηκες που δημιουργούνται στο χώρο του ιατρείου"
16.05–16.25 Δημήτρης Γαλακτόπουλος - "Ψηφιακό σχέδιο Θεραπείας - Κατασκευή - Εφαρμογή Διάφανων Ναρθήκων στο ιατρείο στην πράξη: Παρουσίαση σειράς περιστατικών"
16.25-16.45 Αλέξανδρος Μούλλας -"19 χρόνια εμπειρία στη χρήση της μεθόδου Invisalign. Ποιά είναι τα όρια;"
16.45-17.05 Ματθαίος Σανούδος - "Θεραπεία Invisalign σε περιπτώσεις με αυξημένη κάθετη διάσταση: Ανάλυση και περιστατικά"
17.05–17.25 Ιωάννης Μανουκάκης - "Ορθοδοντικές θεραπείες μικρής παρέμβασης και διάρκειας με διαφανείς νάρθηκες"
17.25-17.45 Δημοσθένης Αγγελάκης - "Διαφανείς νάρθηκες: τους φοράμε ή μας φοράνε;"
Αίθουσα Olympia II
09.00-11.00 Luis Javier - Bialade C. Federica - "NEMO Studio: Ορθοδοντική ψηφιακή πλατφόρμα"  "Πρακτικό σεμινάριο εξομοίωσης σε η/υ οδοντικών μετακινήσεων σε ψηφιακό μοντέλο & παραγωγή στερεολιθικών εκμαγείων από τρισδιάστατο εκτυπωτή"

 

12.00-13.30

 

 

1η ομάδα

 

13.30-14.15 Γεύμα

 

14.15-15.45

 

 

2η ομάδα

 

 

15.45-17.15

 

 

3η ομάδα

 

   
Copyright 2019 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων.
Designed by PlanTech