Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΝΑΡΘΗΚΩΝ
Πρόεδρος: Δαμανάκης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
Γεν. Γραμματέας: Δούμα Κατερίνα
Ταμίας: Στάμου Εύη
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων: Θεοδωρίδη Τζίνα
Υπεύθυνος Επιστημονικού Περιοδικού: Παπαγεωργίου Δημήτρης
Υπεύθυνη Ημερίδων: Γιδαράκου Ιωάννα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Πρόεδρος: Μπάσδρα Έφη
Αντιπρόεδρος: Αγγελόπουλος Γεράσιμος
Γεν. Γραμματέας: Σταθόπουλος Βασίλειος
Ταμίας: Ροντογιάννη Αλίκη
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Μάρκου Κων/νος
Αναπλ. Μέλη: Μπάκος Γιώργος, Μαρουλάκος Μιχάλης, Λύρος Γιάννης
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόεδρος: Γιάγκου Γιάγκος
Μελλοντικός Πρόεδρος: Σοφρωνίου Γεωργία
Απέρχόμενος Πρόεδρος: Κόκκινος Πέτρος
Ταμίας: Σκυλουριώτου Μαριλένα
Γραμματέας: Ευσταθίου Στάθης
Μέλος: Χριστοφίδου Έμιλυ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
Πρόεδρος: Καρακουσόγλου Στέφανος
Αντιπρόεδρος: Καθοπούλης Ηλίας
Γεν. Γραμματέας: Μάρκου Κωνσταντίνος
Ταμίας: Λέφας Χρήστος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος: Καραμούζος Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Χατζόπουλος Παναγιώτης
Γεν. Γραμματέας: Παπαδογεωργάκη Άννα
Ταμίας: Ράδου Νίκη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δρ Γεώργιος Δαμανάκης

ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγγελόπουλος Γεράσιμος Μπάκος Γιώργος
Γιάγκου Γιάγκος Μπάκος Κωνσταντίνος
Γιδαράκου Ιωάννα Μπουλούχου Ουρανία
Δούμα Κατερίνα Νάκου Ντορίτα
Ευσταθίου Στάθης Παπαγεωργίου Δημήτρης
Θεοδωρακοπούλου Λίνα Παπαδογεωργάκη Άννα
Θεοδωρίδη Τζίνα Ρίζου Μαρία
Καρακουσόγλου Στέφανος Ροντογιάννη Αλίκη
Καραμούζος Ανδρέας Σταθόπουλος Βασίλειος
Κουτσουμπού Δέσποινα Μαρίνα Στάμου Εύη
Μάρκου Κωνσταντίνος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόέδρος: Καθ. Χαλαζωνίτης Δημήτρης Επικ. καθ. Σηφακάκης Ιωσήφ
Επικ. καθ. Μπιτσάνης Ηλίας
Copyright 2019 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων.
Designed by PlanTech